Krátke horoskopy

Horoskopy to je vďačná téma na polemiku. Niekto im verí, iný zasa nie. Horoskopy sa dajú nájsť v rôznych časopisoch, novinách a na internete.

Znamenia zverokruhu

 • BARAN 21.3. – 20.4.
 • BÝK 20.4. – 20.5.
 • BLÍŽENCI 21.5 – 21.6
 • RAK 22.6 – 22.7
 • LEV 23.7 – 23.8
 • PANNA 24.8 – 23.9
 • VÁHY 24.9 – 23.10
 • ŠKORPIÓN 24.10 – 22.11
 • STRELEC 23.11 – 21.12
 • KOZOROH 22.12 – 20.1
 • VODNÁR 21.1 – 20.2
 • RYBY 21.2 – 20.3

Väčšinou sú na pobavenie. Ale nájdu sa aj stránky, kde si vypracovanie osobného horoskopu môžete vyžiadať. Väčšinou za poplatok.
Na týchto stránkach nič také nenájdete. Sú tu uvedené iba základné charakteristiky jednotlivých znamení a iné zaujímavosti ohľadom horoskopov. Je to vlastne taký krátky súhrn pozbieraný z rôznych
horoskopov.

Prečítajte si krátky horoskop

Načo čítať celý horoskop. Príležitostne vyhovuje prečítať si iba základnú charakteristiku.
Krátke horoskopy – môžete si prečítať základné charakteristiky jednotlivých znamení a rôzne iné zaujímavosti ohľadom horoskopov. Na základné znalosti o jednotlivých znameniach zverokruhu to postačuje.

znamenie baran

znamenie BARAN 21.3. – 20.4.

Barani sú dobromyseľní, ochotní pomáhať, veľkorysí, veľmi úprimní, priateľskí, so silnou vôľou. Sú však až priveľmi náladoví, nespútaní, ľahko sa dajú vyprovokovať. Zvyčajne sú to optimisti, i keď úlohy, na ktoré sa podujmú sú niekedy nad rámec ich síl a možností.

Charakteristické vlastnosti: vodcovské schopnosti, optimizmus, pracovitosť, ctižiadosť, aktivita, , vľúdnosť, podnikavosť, impulzívnosť, odvaha, rozhodnosť, náruživosť, srdečnosť talentovanosť.
Zvyčajné nedostatky: tvrdohlavosť, nestriedmosť, pokrytectvo, panovačnosť, naivita, náladovosť.

znamenie BLÍŽENCI 21.5 – 21.6

Sú to veľmi inteligentní a bystrí ľudia, ktorí majú záujem o všetko čo sa deje, a rýchlo sa orientujú v každej situácii. V spoločnosti sa pohybujú s ľahkosťou kde svojím šarmom a elánom dokážu nakaziť aj ostatných. Dosť často sú nepochopení od konzervatívnejších ľudí. Prejavujú nadšenie s každou novinkou, ktoré sa objavia a hneď sa ich snažia uviesť do života.

Charakteristické vlastnosti: podnikavosť, optimizmus, výkonnosť, dôvtip, prispôsobivosť, obratnosť, pružnosť, šľachetnosť, morálna sila, vysoká inteligencia, ktorú neustále rozvíjajú
Zvyčajné nedostatky: nestálosť, netrpezlivosť, nerozvážnosť, sebaklam, povrchnosť, prelietavosť, žiarlivosť.

znamenie LEV 23.7 – 23.8

Majú zdravé sebavedomie a prirodzenú autoritu. Sú to praktickí ľudia, ktorí si vytyčujú veľkorysé plány. Pretože im nechýba odvaha a sila, dosiahnu vysoké životné ciele ľahšie ako iní. Radi odhaľujú chyby svojich blížnych bez toho, aby to mysleli v zlom. Vedie ich k tomu snaha viac vedieť a lepšie konať. Cítia sa dotknutí, keď náležite neuznáte ich vedomosti, múdrosť a veľkorysosť.

Charakteristické vlastnosti: autorita, odvaha, sila, vôľa, veľkodušnosť, podnikavosť, družnosť, sklon k pohodliu, vernosť, láskavosť, sentimentalita, sklon ochraňovať druhých.
Zvyčajné nedostatky: túžba po moci, márnomyseľnosť, pýcha, arogancia, samoľúbosť, neskromnosť, chcú byť stredobodom pozornosti.

znamenie váhy

znamenie VÁHY 24.9 – 23.10

Vyznačujú sa zmyslom pre spravodlivosť , duševnou čulosťou a neobyčajnou pozorovaciou schopnosťou. Sú veľmi spoločensky založený, samotu znášajú dosť ťažko a preto pomerne ľahko a rýchlo nadväzuje kontakt s inými ľuďmi. Láskavosť a pôvab, ktoré z neho vyžarujú, očarúva a aj on hľadá očarenie láskou druhých.

Charakteristické vlastnosti: otvorenosť, úprimnosť, ochota, obrazotvornosť, vznešenosť, veľkorysosť, vytrvalosť, variabilita, intuitívnosť a odpor k násiliu
Zvyčajné nedostatky: odmeranosť, váhavosť, nerozhodnosť, neviazanosť, manipulovanie s ľuďmi, škriepnosť.

znamenie strelec

znamenie STRELEC 23.11 – 21.12

Žiadajú od života dosť veľa, aby dostali aspoň málo, a dokážu sa z toho aj tešiť. Strelec je ohňové znamenie, takže sú to ľudia väčšinou extrovertní, zhovorčiví. Pre ich otvorenosť to s nimi nie je ľahké, pretože hovoria všetko, čo majú na srdci, otvorene aj to dobré, aj to zlé. Nemíňajú svoj čas a energiu na niečo, čo je nudné, nenapĺňa ich to, v žiadnom prípade sa nevzdávajú svojich snov.

Charakteristické vlastnosti: priamosť, pravdovravnosť, štedrosť, veselosť, statočnosť, ohľaduplnosť, čestnosť, starostlivosť, rozumnosť, mierumilovnosť, ústupčivosť, vášnivosť
Zvyčajné nedostatky: ľahkomyseľnosť, prostorekosť, bezstarostnosť, nerozhodnosť, nevhodné správanie, hašterivosť.

znamenie vodnár

znamenie VODNÁR 21.1 – 20.2

Je originálny a družný, lebo priateľstvo je pre Vodnára tou najvyššou métou, ktoré si neraz cení viac ako lásku, na druhej strane nekompromisne vyznáva tradičné pozície, je opatrný, až konzervatívny. Často prechovávajú v sebe pocit, že ich okolie, ba ani spoločnosť nevie dostatočne oceniť, čo vedie k ich odcudzeniu. Najviac milujú slobodu a nezávislosť.

Charakteristické vlastnosti: vyhranenosť, nezávislosť, intuitívnosť, predstavivosť, originalita, dobročinnosť, tolerantnosť, chápavosť, ušľachtilosť
Zvyčajné nedostatky: neuróza, bezstarostnosť, výstrednosť, osamotenosť, neposlušnosť, krutosť.

znamenie BÝK 20.4. – 20.5.

Majú väčšinou vyrovnanú pokojnú povahu, ale často rýchlo vzplanú, keď im niekto protirečí. Ako svojvoľná, tvrdohlavá osoba sa ľahko urazia a len ťažko sa zmierujú. Sú aj trochu hádaví a radi kritizujú. . Vec, do ktorej sa pustia, dovedú pokojne, rozvážne a neústupne do konca. Ich cieľavedomosť je natoľko vyhranená, že nemôže vyústiť do nepokoja a nervozity.

Charakteristické vlastnosti: trpezlivosť, vytrvalosť, silná osobnosť, sebaistota, úprimnosť, zmyselnosť, horlivosť, rozhodnosť, usilovnosť, logické uvažovanie, vážnosť, uzavretosť, vyrovnanosť, spoločenská aktivita
Zvyčajné nedostatky: žiarlivosť, samoľúbosť, lenivosť, predpojatosť, fanatizmus, nenásytnosť, svojhlavosť.

znamenie rak

znamenie RAK 22.6 – 22.7

Často podliehajú svojim nestálym náladám a tým zabraňujú iným, aby si o nich utvorili správny úsudok Pre svoju tvrdohlavosť sa neradi iným podriaďujú. Radi sa v duchu vracajú do minulosti, aby z nej načerpali impulzy pre život v prítomnosti. Sú vyslovene spoločenskí, filozoficky založení, citliví na rozličné osobné dojmy a vyznačujú sa mnohostranným nadaním a schopnosťami, rýchlo chápu.

Charakteristické vlastnosti: starostlivosť, húževnatosť, múdrosť, obetavosť, prispôsobivosť, predstavivosť, opatrnosť, silný ale žiaľ často nenaplnený zmysel pre rodinu.
Zvyčajné nedostatky: podráždenosť, nespokojnosť, chamtivosť, sebectvo, sklon k nervozite, náladovosť, precitlivenosť, skľúčenosť.

znamenie PANNA 24.8 – 23.9

Prírodne založený typ, ako sa mení príroda, tak sa mení aj jeho nálada. Prísne posudzuje iných, má prehnaný sklon ku kritike a egoizmus mu môže veľmi uškodiť, pretože nikdy nehľadá chyby u seba, vždy len u druhých. Ale zase rozmýšľa aktívne, je bystrý a chápavý a vyznačuje sa výbornou pamäťou. Sympatie a antipatie hrajú v jeho živote dôležitú úlohu.

Charakteristické vlastnosti: praktickosť, logické myslenie, , pracovitosť, inteligencia, láskavosť, tvorivosť, slušnosť, zdvorilosť, bystrosť, poriadok, skromnosť
Zvyčajné nedostatky: puntičkárstvo, uzavretosť, lenivosť, negativizmus, nevypočítateľnosť, sklon k melanchólii, nafúkanosť.

znamenie škorpión

znamenie ŠKORPIÓN 24.10 – 22.11

Často vzbudzujú u druhých dojem, že sú bezohľadní a nebezpeční, ale vôbec to tak nie je. Disponujú silnou vnútornou silou a schopnosťami prekonávať rôzne životné prekážky. Urážky sa od neho odrazia a komplimenty s ním nehnú. Vo svojich názoroch sú niekedy tvrdohlaví a neústupní, veľa krát priam prudkí až škriepni.

Charakteristické vlastnosti: silný intelekt, disciplína, ctižiadosť, inteligencia, suverénnosť, genialita, tajomnosť, sugescia, vášnivosť, oddanosť, príťažlivosť, láskyplnosť, nápaditosť.
Zvyčajné nedostatky: podozrievavosť, egoizmus, žiarlivosť, nezmieriteľnosť, nemilosrdnosť, fanatizmus, pomstychtivosť, sadizmus.

znamenie kozoroh

znamenie KOZOROH 22.12 – 20.1

Týmto ľuďom je vlastný vážny postoj k životu, praktický um a bystrý, kritický pohľad na veci. Sú známi tým, že sa nezastavia pred žiadnou prekážkou a pred nijakými ťažkosťami, Víťazstvá v životných situáciách nedosahujú ľahko, sú v nich výlučne odkázaní na vlastné sily, nemôžu rátať s pomocou alebo podporou druhých

Charakteristické vlastnosti: starostlivosť, ctižiadostivosť, rozhodnosť, spoľahlivosť, nadradenosť, šľachetnosť, šetrnosť, múdrosť, uzavretosť.
Zvyčajné nedostatky: osamelosť, neobratnosť, odmeranosť, okázalosť, osamelosť, hedonizmus, nedostatok sebadôvery.

znamenie ryby

znamenie RYBY 21.2 – 20.3

Títo ľudia sú citliví, s veľkými vedomosťami a veľkou vnútornou silou. Ich duševné schopnosti, ktoré sa nemôžu vždy uplatniť, spôsobujú, že ich život je ťažkým bojom o vlastný duševný vývoj. Komunikácia s Rybami, mimochodom, sú vynikajúcimi spoločníkmi, prináša ostatným radosť. Platí to však iba vtedy, ak to Ryby samé chcú. Ak totiž podľahnú zlej nálade a depresii, nebýva s nimi rozumná reč.

Charakteristické vlastnosti: citlivosť, racionálnosť, vnímavosť, osoby plné ideálov, fantázie a rojčenia, znášanlivosť, duchaprítomnosť, tvorivosť, duchovná orientácia, porozumenie, trpezlivosť, romantickosť.
Zvyčajné nedostatky: samoľúbosť, pohodlnosť, sebapodceňovanie, zúrivosť, nerozhodnosť, bojazlivosť, nedostatok pevnej vôle.

1 komentár k “Krátke horoskopy”

Vložiť komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.