Veríte ešte na Pranostiky

Čo je to pranostika

Pranostiky sú ľudová múdrosť s predpoveďou počasia alebo životnou skúsenosťou.

Čo by sme mali vedieť o pranostikách?

 • Pranostiky sú súčasťou ľudovej slovesnosti.
 • Pranostiky vznikli na základe dlhého pozorovania prírodných javov.
 • V pranostikách sú zovšeobecnené dlhodobé pozorovania prírodných javov.
 • Pranostiky môžu mať tvar rýmu a dvojveršia.

Pranostiky – zvieratá

Ležiaci dobytok – bude pršať.
Keď sa vrabce a hydina v prachu kúpu, keď mucha dotieravo štípe – bude pršať.
Ak si kravy líhajú na zem, bude teplo.
Keď kury nejdú zavčas spať, bude na druhý deň pršať.
Ak sa kozy schovávajú pod strechu, dá sa očakávať dážď.
Keď kohút večer spieva, čas sa premení.
Pes sa rozťahuje po zemi, leží alebo spí hore bruchom s roztiahnutými nohami – bude teplo.
Keď si mačka olizuje labky – bude horúco.
Mačka spiaca zadkom k ohni – bude pršať.

Pranostiky – Január

Červené zore ráno na oblohe na Nový rok veštili víchrice, búrky, neúrodu a biedu.

Ak je na Tri krále jasno, zdarí sa pšenica.

Trojkráľovú zimu vlk nezožerie.

Dážď , keď nesie január , neteší sa hospodár.

Keď január nie je pod snehom , beda poliam , lúkam a vrchom.

Keď je v januári mnoho snehu , býva marec suchý.

Keď je v januári pekne , je pekné leto.

Keď nie je zima v januári , bude v apríli a v máji.

V januári sneh a blato , vo februári mnoho mrazov zato.

Pranostiky – Február

Ak svieti slnko na Hromnice hojnosť žita a pšenice.

Keď sú na Hromnice veľké chumelice, veselo si puká sedliak zo svetlice.

Keď sa končí február severným vetrom, dobre sa darí žencom.

Keď je suchý február, je mokrý august.
Keď severák vo februári neduje, potom v apríli strechy rozduchuje.

Február biely, mrazivý, nádej na úrodu posilí.

Aké fašiangy, taká Veľká noc.

Februárové slnko je falošné.

Keď vo februári škovránok spieva, bude aj v apríli zima.

Keď vo februári škovránok spieva, bude aj v apríli zima.

Pranostiky – Marec

Marcový sneh nie je dobrý, ani keby ho vo vreci vyniesli na chotár.

Najlepšie sliepky sú marcové.

Marec bez vody, apríl bez trávy.

Ide marec, poberaj sa starec.

Keď Jozef kožuch odkladá, bude dobrá úroda.

Keď na Jozefa vietor fučí , aj týždeň potrvá.

Lepšie, keď ťa zima chveje, než marcovô slnko hreje.

Pranostiky – Apríl

Ak prší 1. apríla, býva mokrý máj.

Na Juraja lastovičiek návrat do rodného kraja.

Čo do Ďura narastie, to po Ďure skape.

Apríl zimný, daždivý, úroda nás navštívi.

Keď v apríli vrana kváka, bude v roku veľká psota.

Nerád tomu sedliak býva, keď mu v apríli nepršieva.

Aprílové sucho a májovo mokro, hospodár sýpku zasype až po okno.

Pranostiky – Máj

Dážď na prvého mája – úrodný rok.

Keď sú začiatkom mája noci mesačné, studené, rosnaté, taký by mal byť celý máj.

Chladný máj a jún vlažný je pre sýpky, sudy zdarný.

Za mokrým májom ide suchý jún, za suchým májom ide mokrý jún.

V máji večerná rosa chladná sľubuje veľa vína a sena.

Kto sa v máji potí na poli a modlí v komore, hladom neumre.

Chladný máj – pre ovocie raj.

Pranostiky – Jún

Medardova kvapka štyridsať dní kvapká.

Na svätého Jána otvára sa k letu brána.

Keď prší na Víta, sú skazené žitá.

Daždivý jún celé leto pokazí.

Chladných dažďov v júni hospodár sa bojí, najmä vincúr, včelár pri nich zle obstojí.

Ak veje vietor začiatkom júna, potom veje osem dní.

Ak jún mokrý býva, obilie zle rodieva.
Aký jún, taký december.

prirodne-200-200 (1)
Ušetrite na nákupe nábytku

Pranostiky – Júl

 • Keď na začiatku júla prší, malo by štyridsať dní pršať.
 • Svatá Anna chladná zrána.
 • Margita muchám vrece rozväzuje.
 • Chladný júl celé leto ochladí.
 • Keď v júli mravce svoje mraveniská väčšie stavajú, to znamená včasnú zimu.
 • Aký júl, taký január.
 • Keď na Margitu prší, nebude hrozna.

Pranostiky – August

 • Keď na svätého Vavrinca prší, bude mnoho myší.
 • Severné vetry v auguste prinášajú stále počasie.
 • Dážď v auguste je ako ženský plač. Ten, ktorý doobeda prší, skôr ako obed minie, sa usuší.
 • Aký je v august je posledný deň, taká má byť vraj i celá jeseň.
 • Ak prší na Nebevzatie Panny Márie, kazia sa zemiaky.
 • Aký Bartolomej, taká celá jeseň.
 • Keď je v prvom augustovom týždni teplo, bude biela zima.

Pranostiky – Júl

 • Keď na začiatku júla prší, malo by štyridsať dní pršať.
 • Svatá Anna chladná zrána.
 • Margita muchám vrece rozväzuje.
 • Chladný júl celé leto ochladí.
 • Keď v júli mravce svoje mraveniská väčšie stavajú, to znamená včasnú zimu.
 • Aký júl, taký január.
 • Keď na Margitu prší, nebude hrozna.

Pranostiky – August

 • Keď na svätého Vavrinca prší, bude mnoho myší.
 • Severné vetry v auguste prinášajú stále počasie.
 • Dážď v auguste je ako ženský plač. Ten, ktorý doobeda prší, skôr ako obed minie, sa usuší.
 • Aký je v august je posledný deň, taká má byť vraj i celá jeseň.
 • Ak prší na Nebevzatie Panny Márie, kazia sa zemiaky.
 • Aký Bartolomej, taká celá jeseň.
 • Keď je v prvom augustovom týždni teplo, bude biela zima.

Pranostiky – September

 • Ak sa osy v septembri tlačia do príbytkov, prorokujú tuhú zimu.
 • Aké je počasie v prvých dňoch septembra, také bude celý mesiac.
 • September je krásny ako kvet a ovocie v ňom sladké ako med.
 • Septembrový dážď poliam potrava, vinohradom otrava.
 • Keď na Michala prší, nebude veľkej zimy do Vianoc.
 • Ak sú na Michala lastovičky tuná ešte, tak sa tuhej zimy, ľudia, viac netešte.

Pranostiky – Október

 • Svatý František zahání lidi do chýšek.
 • Dobre je, keď v októbri list zo stromu padá, tento rok požehnaný cestu si hľadá.
 • Teplý október, studený november.
 • Keď v októbri mrzne a sňaží, budúci január teplom blaží.
 • Dažde v októbri predpovedajú úrodný rok.
 • Keď si sedliak hľadá v októbri kabanicu, neuvidí potom na jar húsenicu.
 • Keď na Sergeja vetry dujú, po celú zimu nás navštevujú.

Pranostiky – November

 • Keď je na Všechsvätých mokro, môžeme čakať mnoho snehu.
 • Dážď martinský znamená mráz a suchotu.
 • Keď na Martina list zo stromu neopadol, môžeme čakať tuhú zimu.
 • Aký je deň Kataríny, taký je január, aký je deň po Kataríne, taký má byť február.
 • Ak prídu v novembri predčasne mrazy tuhé, skoro zas dobre bude.
 • Keď na sv. Ondreja sneží, sneh si dlho poleží.
 • Ak v novembri sneh padá do blata, bude na ozimnom poli veľká strata.

Pranostiky – December

 • Aké je počasie na Barboru, také býva až do Vianoc.
 • Aké sú od Lucie do Vianoc dni, také budú aj mesiace.
 • Keď je december studený, je vždy s úrodným rokom spojený.
 • Ak je studený a mrazivý december, bude aj celá zima tuhá.
 • Ak sa vetry na svätého Štefana spolu chytia, velikie priekopy a záveje narobia.
 • Biele Vianoce, zelená Veľká noc.