10 citátov – manželstvo

Každý má vlastné predstavy o láske a manželstve.
Existuje dlhodobé, šťastné a pevné manželstvo? Manželia, ktorí sú spolu dlho, mnoho krát ako recept manželského šťastia uvádzajú vernosť a vzájomnú spolupatričnosť.

citáty o manželstve

Prinášame 10 citátov o manželstve. Možno niektoré padnú na úrodnú pôdu.

citat o manželstve - baner

Kde sa uzatvára manželstvo bez lásky, tam čoskoro vznikne láska bez manželstva.

Manželstvo citat o manželstve - baner

Skutočná kríza v manželstve nastáva vtedy, keď sa už niet o čom hádať.

Manželstvo citat o manželstve - baner

Manželstvo je tri týždne zbožňovania, tri roky hádok a tridsať rokov tolerancie.

citat o manželstve - baner

V manželstve sa treba niekedy aj hádať, lebo len tak sa navzájom o sebe niečo dozvieme.

citat o manželstve - baner

Je potrebné, aby muži v manželstve prejavovali viac lásky a ženy viac rozumu.

citat o manželstve - baner

Láska oslepuje, manželstvo navracia zrak.

citat o manželstve - baner

Manželstvo, to je ustavičný boj s obludou, ktorá všetko požiera. Tou obludou je zvyk.

citat o manželstve - baner

Manželstvo je reťaz, ku ktorej sa srdce nikdy nesmie pripútať násilím.

citat o manželstve - baner

Manželstvo je dlhá konverzácia prerušovaná hádkami.

citat o manželstve - baner

Ideálne manželstvo musí spĺňať dva predpoklady; muž musí byť hluchý a žena slepá.