Sviatky a dni pracovného pokoja na Slovensku

Sviatky na Slovensku. Zoznam štátnych sviatkov, dní pracovného pokoja a pamätných dní obsahuje zákon č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov

Štátne sviatky na Slovensku

Štátne sviatky sú dni pracovného pokoja.

 • 1. január
 • 5. júl – sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda
 • 29. august – výročie Slovenského národného povstania
 • 1. september – Deň Ústavy Slovenskej republiky
 • 17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu

Dni pracovného pokoja na Slovensku

 • 6. január – Zjavenie Pána (Traja králi a vianočný sviatok pravoslávnych kresťanov)
 • Veľký piatok
 • Veľkonočný pondelok
 • 1. máj – Sviatok práce
 • 8. máj – Deň víťazstva nad fašizmom
 • 15. september – Sedembolestná Panna Mária
 • 1. november – sviatok Všetkých svätých
 • 24. december – Štedrý deň
 • 25. december – prvý sviatok vianočný
 • 26. december – druhý sviatok vianočný


Slovensko patrí medzi krajiny EÚ s pomerne vysokým počtom štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja. Máme ich až 14.
Podaktorým sa to zdá veľa inému zase primerane.

Pamätné dni na Slovensku

Tieto dni nie sú dňami pracovného pokoja. Pamätné dni sú dni pracovné.

25. marec – Deň zápasu za ľudské práva
13. apríl – Deň nespravodlivo stíhaných
1. máj – Deň pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii
4. máj – výročie úmrtia M. R. Štefánika
7. jún – výročie Memoranda národa slovenského
5. júl – Deň zahraničných Slovákov
17. júl – výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
4. august – Deň Matice slovenskej
10. august – Deň obetí banských nešťastí
9. september – Deň obetí holokaustu a rasového násilia
19. september – Deň vzniku Slovenskej národnej rady
6. október – Deň obetí Dukly
27. október – Deň černovskej tragédie
28. október – Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu
29. október – Deň narodenia Ľudovíta Štúra
30. október – výročie Deklarácie slovenského národa
31. október – Deň reformácie
30. december – Deň vyhlásenia Slovenska za samostatnú cirkevnú provinciu

Rok 2024 doplnok

1.September je štátny sviatok, ale nie deň pracovného pokoja.

Od 1. 1. 2024 síce 1. september ako Deň Ústavy Slovenskej republiky zostal štátnym sviatkom, avšak, ako vyplýva z § 2 ods. 3 zákona o štátnych sviatkoch, nie dňom pracovného pokoja a ani sviatkom podľa § 94 ods. 5 Zákonníka práce.

Pokiaľ by toho roku nebola prijatá novela Zákonníka práce, ktorá zmenila 1. september na štátny sviatok vylúčený spomedzi dní pracovného pokoja, mali by zamestnanci pracujúci v tento deň (napríklad zamestnanci prevádzky čerpacej stanice) nárok na mzdové zvýhodnenie za sviatok. Avšak v súčasnosti už nárok na mzdové zvýhodnenie za sviatok zamestnanci za prácu 1. 9. nemajú.