Sviatky a dni pracovného pokoja na Slovensku

Sviatky na Slovensku. Zoznam štátnych sviatkov, dní pracovného pokoja a pamätných dní obsahuje zákon č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov Štátne sviatky na Slovensku Štátne sviatky sú dni pracovného pokoja. Dni pracovného pokoja na Slovensku Slovensko patrí medzi krajiny EÚ s pomerne vysokým počtom … Read more

Zoznam slovenských ženských a mužských mien.

Zoznam mien. Hľadáte samostatné ženské alebo mužské mená podľa mesiacov? Tak využite toto jednotlivé rozdelenie.Podľa jednotlivých mesiacov môžeme vidieť, že najviac žien oslavuje meniny v mesiaci December a u mužov je to mesiac Marec. A naopak najmenej ženských mien je v mesiaci Marec a mužských mien v mesiaci December. Niekto potrebuje vyhľadať mená podľa abecedy: … Read more