Sviatky v Bulharsku

Bulhari sviatky a oslavy milujú. Sviatky v Bulharsku, oslavujú rodinné udalosti ako svadby, narodeniny alebo aj náboženské obrady v regionálnych kláštoroch. Neváhajú si obliecť tradičné kroje. Pri žiadnej oslave sa nesmie vynechať tradičný kolový tanec choro. Tento tanec sa často predvádza aj turistom v letoviskách.

Ilustračný obrázok sviatky v Bulharsku

Krajina susedí na severe s Rumunskom (dĺžka hraníc 608 km), na západe so Srbskom (258 km) a s Severným Macedónskom (248 km), na juhu s Gréckom (493 km) a na juhovýchode s Tureckom (259 km). Východnú hranicu tvorí Čierne more (378 km). Riečnu hranicu tvorí 686 km.

Sviatky v Bulharsku – štátne sviatky

  • 1. január – Nový Rok
  • 3. marec – Štátny sviatok (Oslobodenie Bulharska z osmanskej nadvlády (1878))
  • Veľká Noc a prvý pondelok po Veľkej Noci
  • 1. máj – Sviatok Práce
  • 6. máj – Gergjovden (Deň Svätého Juraja), a Deň Bulharskej Armády
  • 24. máj – Deň Cyrila a Metoda
  • 6. september – Deň Spojenia
  • 22. september – Deň Nezávislosti
  • 1. november – Deň Bulharských Hrdinov Obrodenia
  • 24., 25., a 26. december – Vianoce

Počas týchto sviatkoch majú úrady, banky a obchody zatvorené. Časovo pohyblivými sviatkami je Veľká noc (piatok až pondelok).

Zaujímavosti

Typickým bulharským zvykom je „martenitsas“, sú to malé figúrky vyrobené z bielych a červených nití, ktoré si ľudia vymieňajú 1. marca. Ide o symbol jari, prebúdzania, zdravia a šťastia. Známe je tiež zbieranie ruží na konci mája alebo začiatku júna, ktoré sa koná v Údolí ruží na úsvite. Prvú júnovú nedeľu sa koná aj Festival ruží doprevádzaný mnohými karnevalmi, pochodmi, spevmi a tancami.