Sviatky, dni pracovného pokoja.

Sviatok je deň pracovného pokoja, nedeľa alebo deň venovaný pamiatke alebo oslave niečoho, prípadne niekoho.
Naším záujmom je vytvoriť stránky kde si jednoducho nájdete sviatky, dni pracovného pokoja na Slovensku a vo svete.

Sviatky - ponuka

Počas rozmanitý sviatkov sa môžeme stretnúť s rôznymi zvykmi. Už pradávny človek oslavoval slnovraty, vykonával rozmanité obrady, ktoré mu mali pomôcť vrátiť zdravie, či zaistiť iný potrebný cieľ.
Ak viete o nejakých zaujímavých aj vy, napíšte o nich niečo.

Prečítajte si rôzne články na stránkach: