Popolcová streda

Súčasne je to aj koniec fašiangového obdobia. Tento pôst cirkev zaviedla na pamiatku štyridsiatich dní, ktoré Ježiš strávil v púšti a postil sa. Popolcová streda je pre veriacich dôležitým sviatkom a príležitosťou na duchovnú obnovu. Pôst v tomto období je pre veriacich časom modlitby, rozjímania a zrikania sa určitých vecí.

Kedy fašiangy končia?

Fašiangy – trojtýždňový sviatok, ktorý v minulosti začínal sviatkom Troch kráľov a končil Popolcovou stredou. Toto obdobie predchádzalo štyridsiatich dennému pôstnemu obdobiu pred Veľkou nocou, kedy sa má upustiť od požívania mäsa. Preto boli fašiangy oficiálne považované za sviatok jedla. Jediným a hlavným účelom bolo dosýta sa najesť.

V období po popolcovej strede sa už neorganizujú žiadne zábavy a podľa kresťanských tradícií sa má vtedy človek pripraviť fyzicky aj duševne na jeden z najdôležitejších sviatkov – Veľkú noc, ktorú toto vierovyznanie spája so vzkriesením Ježiša.

Popolcová streda (lat. Dies cinerum)

je v rímskokatolíckom liturgickom kalendári prvý deň pôstneho obdobia. Nasleduje štyridsať dňový pôst spolu so šiestimi nedeľami. Nedeľa sa do Pôstneho obdobia nezapočítava, preto lebo sa za pôstny deň nepovažuje. Z časového hľadiska teda Popolcová streda pripadá na 46. deň pred Veľkonočné nedeľou. Pre každý rok platí iný dátum Veľkej noci, čo ovplyvňuje aj stanovenie dátumu Popolcovej stredy.

obrázok popolcová streda

Termíny Popolcovej stredy v najbližších rokoch sú uvedené nižšie:

  • Popolcová streda 2024 – 14. februára
  • Popolcová streda 2025 – 5. marec
  • Popolcová streda 2026 – 18. februára
  • Popolcová streda 2027 – 10. februára

Veľkonočné vinše a básničky – chcete poslať niektorým známim priania k veľkonočným sviatkom

2 komentáre k “Popolcová streda”

Nie je možné pridávať komentáre.